Om assistansförmedling

Om assistansförmedling

Att beviljas personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en process i sig, och mer information kring detta kan du läsa mer om på andra sidor och forum.

Läs mer

Så beviljas personlig assistans i Skåne

Så beviljas personlig assistans i Skåne

Personlig assistans kan beviljas till människor som är i stort behov av hjälp kring olika saker i sitt dagliga liv och kring de grundläggande behoven.

Läs mer

Hur du ansöker om personlig assistans i Örebro

Hur du ansöker om personlig assistans i Örebro

Personlig assistans är en av insatserna i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och kan beviljas om du är under 65 år och har varaktiga och stora funktionshinder

Läs mer

Att byta assistansbolag i Göteborg

Att byta assistansbolag i Göteborg

Först och främst ska det understrykas att det inte är något konstigt eller fel med att vilja eller behöva byta från det nuvarande assistansbolaget till ett nytt sådant.

Läs mer

Assistansanordnare Stockholm

Assistansanordnare Stockholm

I Stockholm finns ett mycket stort antal assistanssamordnare. För att hitta rätt kan en assistansförmedling stötta gallringen genom att förmedla kontakt till etablerade assistansföretag.

Läs mer

Så är det att jobba som personlig assistent

Så är det att jobba som personlig assistent

Funderar du på att sadla om? Eller vill du jobba inom vård och omsorg när din utbildning är klar? Att arbeta med personlig assistans kan vara spännande och givande, samtidigt som det kan vara något krävande.

Läs mer

Assistanssamordnare Malmö

Assistanssamordnare Malmö

Sett till hela Skånes län finns det ungefär 170 privata assistanssamordnare. Detta utöver den assistans som erbjuds via kommunerna.

Läs mer

Assistansbehov – Så fungerar det

Assistansbehov – Så fungerar det

Det är försäkringskassan och kommunens assistanshandläggare som avgör vilket assistansbehov du har och därmed vilken hjälp och ersättning som ska ges.

Läs mer

Att tänka på när du väljer assistansanordnare

Att tänka på när du väljer assistansanordnare

Att välja mellan olika assistansanordnare är ingen uppgift man ska ta för lättvindigt på, även om det oftast går att byta på ett smidigt sätt.

Läs mer

Att beviljas personlig assistans

Att beviljas personlig assistans

Den som lider en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som är möjligt. Det är just det som är tanken med att beviljas personlig assistans, att brukare ska få chans att leva på sina egna villkor i den mån det går, i sitt eget hem.

Läs mer

Hur väljer man rätt assistanssamordnare?

Hur väljer man rätt assistanssamordnare?

Att välja rätt assistanssamordnare kan vara en tuff uppgift. Trots allt är valet något som kan påverka ens liv i hög utsträckning.

Läs mer

Hur ett assistansföretag fungerar

Hur ett assistansföretag fungerar

Ett assistansföretag, som ibland också kan kallas för assistansbolag, är ett företag som verkar inom den personliga assistansen för individer som är i behov av det och har fått insatsen beviljad.

Läs mer

Vad du ska tänka på när du anlitar ett assistansbolag i Västerås

Vad du ska tänka på när du anlitar ett assistansbolag i Västerås

Det kan finnas många som anser sig vara i behov av personlig assistans men vilka som är berättigade till detta regleras i Socialförsäkringsbalken samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs mer

Det du behöver veta om en assistanssamordnare

Det du behöver veta om en assistanssamordnare

En assistanssamordnare kan ibland också benämnas som assistansanordnare eller assistansbolag och oftast menar man samma sak. En assistanssamordnare innebär till exempel en kommun eller företag som hjälper till att samordna allt kring den personliga assistansen.

Läs mer

Att anlita assistansbolag i Upplands Väsby

Att anlita assistansbolag i Upplands Väsby

Den som är berättigad personlig assistans har möjligheten att själv välja vilken anordnare av assistansen som man vill ha. Det kan till exempel vara att man vill välja att vara sin egen arbetsgivare eller anlita ett privat assistansbolag.

Läs mer

Att välja assistansbolag

Att välja assistansbolag

Att välja assistansbolag är inte sällan ett svårt beslut. Trots allt är det mycket viktigt att det finns ett starkt förtroende för bolaget och dess anställda.

Läs mer

Assistansbolag Stockholm

Assistansbolag Stockholm

Hur går det egentligen till att få hjälp av ett assistansbolag i Stockholm? Ungefärligt är processen densamma, oavsett vilken kommun man befinner sig i.

Läs mer

Assistansersättning

Assistansersättning

Vem kan få assistansersättning? Och hur mycket kan man få? Hur ansöker man? Frågorna om assistansersättning kan vara många, men ibland kan svaren vara få.

Läs mer

Rekrytera personlig assistans

Rekrytera personlig assistans

Att rekrytera personlig assistans kan vara svårt, och det är viktigt att man som kund och/eller brukare har tålamod med detta.

Läs mer

Så byter du assistensbolag

Så byter du assistensbolag

Det kan finnas flera orsaker till att man vill byta assistensbolag. Du kanske inte trivs med de personliga assistenter som ger dig hjälpen, anser att bolaget är för dyrt eller för krångligt att ha att göra med.

Läs mer

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10