Hitta rätt assistansbolag med oberoende rådgivare

Hitta rätt assistansbolag med oberoende rådgivare

Om man fått ett beslut om att man är berättigad personlig assistans kommer det förmodligen dyka upp en hel del frågor, tillexempel hur man hittar en assistent.

Läs mer

Så hittar du rätt assistansbolag

Så hittar du rätt assistansbolag

Att hitta assistansbolag som är lämpliga för att verkställa ens behov efter önskemål och krav är inte helt enkelt. Det finns hundratals aktörer som förmedlar assistans och det kan krävas både tid och energi för att hitta rätt – en process som kan vara både förvirrande och jobbig.

Läs mer

Viktigt att utvärdera assistansföretag

Viktigt att utvärdera assistansföretag

Oavsett om man står inför valet att välja ett assistansföretag eller om man redan har ett så är det viktigt med utvärdering både innan man väljer och under tidens gång.

Läs mer

Söka personlig assistans – så går det till

Söka personlig assistans – så går det till

En medfödd diagnos, en skada eller en plötslig sjukdom kan göra att man inte klarar av vardagen på egen hand. Har man vad som kallas för grundläggande behov kan man söka personlig assistans för att underlätta vanliga saker som hygien, städning, matlagning och rehabilitering.

Läs mer

Välj personlig assistans i Norrköping

Välj personlig assistans i Norrköping

Personlig assistans är en slags tjänst för den med funktionsvariationer, ett sätt att leva ett vanligt liv som alla andra.

Läs mer

Assistansanordnare i Västerås

Assistansanordnare i Västerås

Är du i behov av personlig assistans i Västerås? Via en assistansanordnare, antingen en privat eller via Försäkringskassan, kan du få hjälp att bli matchad med en personlig assistent som passar dig perfekt.

Läs mer

Assistansbolag i Lund

Assistansbolag i Lund

Om du är bosatt i Lund och behöver personlig assistans finns bra bolag att välja bland. Assistansbolag i Lund kan tilldela en assistent åt brukare (namnet på den som behöver assistans) som passar perfekt.

Läs mer

Hitta assistansbolag i Örebro

Hitta assistansbolag i Örebro

Har du precis fått assistans beviljad och ska välja vilket assistansbolag i Örebro som ska få utföra tjänsterna? I likhet med i de flesta städer är det du själv som väljer om du vill ha hjälpen från kommunen eller ett assistansbolag.

Läs mer

Att utvärdera assistansbolag

Att utvärdera assistansbolag

Att utvärdera assistansbolag är viktigt, dels under processen inför ett val av en assistansanordnare, men också under tiden eftersom man annars enkelt och smidigt kan byta assistansbolag om man inte är nöjd med sin nuvarande assistans.

Läs mer

Ersättningens storlek för personlig assistans

Ersättningens storlek för personlig assistans

Ersättning för personlig assistans kallas oftast för assistansersättning och avser en ersättning från Försäkringskassan som är avsett att täcka en persons kostnader för just den personliga assistansen.

Läs mer

Personlig assistans Norrköping

Personlig assistans Norrköping

Personlig assistans är en av de tio insatser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, oftast förkortat LSS. För att kunna beviljas denna insats och erhålla assistansersättning från Försäkringskassan

Läs mer

Personlig assistans Malmö

Personlig assistans Malmö

Dagens LSS-lagstiftning om personlig assistans och andra insatser enligt lagen, kom till redan 1994. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Utvärdera assistansbolag

Utvärdera assistansbolag

Att beviljas personlig assistans är en process i sig. Man behöver till exempel uppfylla vissa krav, som att ingå i en av de tre personkretsarna i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Läs mer

Ersättning för personlig assistans

Ersättning för personlig assistans

Ersättning för personlig assistans brukar oftast kallas kort och gott för assistansersättning. Denna ersättning kan man erhålla om man uppfyller vissa villkor,

Läs mer

Personlig assistans i Norrköping

Personlig assistans i Norrköping

Personlig assistans är en av de tio insatserna i Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, oftast förkortat och benämnt som LSS. Insatsen kom till den 1:a januari 1994.

Läs mer

Personlig assistans för barn i Malmö

Personlig assistans för barn i Malmö

Att beviljas personlig assistans i Malmö, görs på samma kriterier oavsett om det är ett barn eller en vuxen person som ska beviljas assistans. Precis som vuxna behöver barnet omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Läs mer

Om assistansförmedling

Om assistansförmedling

Att beviljas personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en process i sig, och mer information kring detta kan du läsa mer om på andra sidor och forum.

Läs mer

Så beviljas personlig assistans i Skåne

Så beviljas personlig assistans i Skåne

Personlig assistans kan beviljas till människor som är i stort behov av hjälp kring olika saker i sitt dagliga liv och kring de grundläggande behoven.

Läs mer

Hur du ansöker om personlig assistans i Örebro

Hur du ansöker om personlig assistans i Örebro

Personlig assistans är en av insatserna i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och kan beviljas om du är under 65 år och har varaktiga och stora funktionshinder

Läs mer

Att byta assistansbolag i Göteborg

Att byta assistansbolag i Göteborg

Först och främst ska det understrykas att det inte är något konstigt eller fel med att vilja eller behöva byta från det nuvarande assistansbolaget till ett nytt sådant.

Läs mer

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10