Att utvärdera assistansbolag

Att utvärdera assistansbolag

Att utvärdera assistansbolag är viktigt, dels under processen inför ett val av en assistansanordnare, men också under tiden eftersom man annars enkelt och smidigt kan byta assistansbolag om man inte är nöjd med sin nuvarande assistans.

Läs mer

Ersättningens storlek för personlig assistans

Ersättningens storlek för personlig assistans

Ersättning för personlig assistans kallas oftast för assistansersättning och avser en ersättning från Försäkringskassan som är avsett att täcka en persons kostnader för just den personliga assistansen.

Läs mer

Personlig assistans Norrköping

Personlig assistans Norrköping

Personlig assistans är en av de tio insatser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, oftast förkortat LSS. För att kunna beviljas denna insats och erhålla assistansersättning från Försäkringskassan

Läs mer

Personlig assistans Malmö

Personlig assistans Malmö

Dagens LSS-lagstiftning om personlig assistans och andra insatser enligt lagen, kom till redan 1994. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Utvärdera assistansbolag

Utvärdera assistansbolag

Att beviljas personlig assistans är en process i sig. Man behöver till exempel uppfylla vissa krav, som att ingå i en av de tre personkretsarna i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Läs mer

Ersättning för personlig assistans

Ersättning för personlig assistans

Ersättning för personlig assistans brukar oftast kallas kort och gott för assistansersättning. Denna ersättning kan man erhålla om man uppfyller vissa villkor,

Läs mer

Personlig assistans i Norrköping

Personlig assistans i Norrköping

Personlig assistans är en av de tio insatserna i Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, oftast förkortat och benämnt som LSS. Insatsen kom till den 1:a januari 1994.

Läs mer

Personlig assistans för barn i Malmö

Personlig assistans för barn i Malmö

Att beviljas personlig assistans i Malmö, görs på samma kriterier oavsett om det är ett barn eller en vuxen person som ska beviljas assistans. Precis som vuxna behöver barnet omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Läs mer

Om assistansförmedling

Om assistansförmedling

Att beviljas personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en process i sig, och mer information kring detta kan du läsa mer om på andra sidor och forum.

Läs mer

Så beviljas personlig assistans i Skåne

Så beviljas personlig assistans i Skåne

Personlig assistans kan beviljas till människor som är i stort behov av hjälp kring olika saker i sitt dagliga liv och kring de grundläggande behoven.

Läs mer

Hur du ansöker om personlig assistans i Örebro

Hur du ansöker om personlig assistans i Örebro

Personlig assistans är en av insatserna i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och kan beviljas om du är under 65 år och har varaktiga och stora funktionshinder

Läs mer

Att byta assistansbolag i Göteborg

Att byta assistansbolag i Göteborg

Först och främst ska det understrykas att det inte är något konstigt eller fel med att vilja eller behöva byta från det nuvarande assistansbolaget till ett nytt sådant.

Läs mer

Assistansanordnare Stockholm

Assistansanordnare Stockholm

I Stockholm finns ett mycket stort antal assistanssamordnare. För att hitta rätt kan en assistansförmedling stötta gallringen genom att förmedla kontakt till etablerade assistansföretag.

Läs mer

Så är det att jobba som personlig assistent

Så är det att jobba som personlig assistent

Funderar du på att sadla om? Eller vill du jobba inom vård och omsorg när din utbildning är klar? Att arbeta med personlig assistans kan vara spännande och givande, samtidigt som det kan vara något krävande.

Läs mer

Assistanssamordnare Malmö

Assistanssamordnare Malmö

Sett till hela Skånes län finns det ungefär 170 privata assistanssamordnare. Detta utöver den assistans som erbjuds via kommunerna.

Läs mer

Assistansbehov – Så fungerar det

Assistansbehov – Så fungerar det

Det är försäkringskassan och kommunens assistanshandläggare som avgör vilket assistansbehov du har och därmed vilken hjälp och ersättning som ska ges.

Läs mer

Att tänka på när du väljer assistansanordnare

Att tänka på när du väljer assistansanordnare

Att välja mellan olika assistansanordnare är ingen uppgift man ska ta för lättvindigt på, även om det oftast går att byta på ett smidigt sätt.

Läs mer

Att beviljas personlig assistans

Att beviljas personlig assistans

Den som lider en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som är möjligt. Det är just det som är tanken med att beviljas personlig assistans, att brukare ska få chans att leva på sina egna villkor i den mån det går, i sitt eget hem.

Läs mer

Hur väljer man rätt assistanssamordnare?

Hur väljer man rätt assistanssamordnare?

Att välja rätt assistanssamordnare kan vara en tuff uppgift. Trots allt är valet något som kan påverka ens liv i hög utsträckning.

Läs mer

Hur ett assistansföretag fungerar

Hur ett assistansföretag fungerar

Ett assistansföretag, som ibland också kan kallas för assistansbolag, är ett företag som verkar inom den personliga assistansen för individer som är i behov av det och har fått insatsen beviljad.

Läs mer

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10