Lär dig mer om assistansförmedling

Lär dig mer om assistansförmedling

För personer som inte har personlig assistans, och inte har anhörig som får denna hjälp, är assistansförmedling ofta ett okänt begrepp. Här presenteras begreppet från fem vanliga frågor.

  1. Ger assistansförmedling personlig assistans?

Nej, det är assistansbolagen eller assistanskooperativen som är anordnare och därmed ger assistansen som personen är beviljad. En assistansförmedling ger däremot hjälp till personer att hitta den anordnare som passar dem bäst – utifrån deras önskemål och behov.

Exempel:

Louise bor i Malmö och har blivit beviljad personlig assistans. I staden finns en stor mängd företag som är villiga att ge denna hjälp. Vilket företag ska väljas? Louise kontaktar en assistansförmedlare som tillsammans med henne skapar en behovsprofil varpå denna matchas mot olika företags sätt att arbeta, dess kompetens med mera. På detta sätt kan assistansförmedlaren ge henne ett par förslag på passande bolag.

  1. Kostar det något?

Nej, en person som tar hjälp av en assistansförmedlare betalar inget för denna tjänst. Behovsanalysen och presentationen av olika passande bolag genomförs helt gratis. Finansieringen sker istället från de bolag som är involverade i jämförelsen.

Exempel:

För att assistansförmedling ska fungera smidigt krävs det att förmedlaren har samarbete med ett flertal olika assistansbolag i den stad de är aktiv. Den förmedlare som Louise tog kontakt med skulle kunna haft samarbete med 15 olika bolag i Malmö. Dessa bolag betalar förmedlingen en viss avgift om de hittar en matchning och bolaget därmed får en ny kund.

  1. Kan assistansförmedlare hjälpa till med andra tjänster?

Ja, även om det heter förmedling så kan de även hjälpa till med rådgivning inom personlig assistans. Det kan gälla allt från enkla praktiska frågor till överklagan gällande kommunens beslut.

Exempel:

När Louise bestämde sig för att ansöka om personlig assistans var det inte lika lätt som hon från början trodde. Hon kontaktade Malmö kommun varpå en handläggare kom ut för att bedöma hennes behov. Handläggaren ansåg däremot inte att behovet var så stort att hon borde få denna hjälp. Louise kontaktade då en assistanförmedlare som hjälpte henne att överklaga beslutet varpå detta ändrades.

  1. Vad är skillnaden mellan assistansförmedlare och assistansanordnare?

Assistansanordnare är de som ger hjälpen medan assistansförmedlare hjälper personer att hitta rätt anordnare.

Exempel:

Louise blir berättigad assistans. Hon kontaktar en assistansförmedlare som samarbetar med många assistansanordnare (däremot inte kommunen). Hon väljer sedan vilka som ska få uppdraget.

  1. Finns tjänsten över hela Sverige?

Ja, förmedlare finns i nästan alla städer i Sverige. Däremot är utbudet av både förmedlare och bolag betydligt större i storstäderna än i de mindre städerna. Ibland kan det vara smart att även söka efter bolag/förmedlare i närliggande städer för att bredda utbudet.

Fler frågor? Kontakta en förmedlare och ställ dem direkt.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10