Personlig assisten – Bakgrunden

Personlig assistent – Bakgrunden

Inom LSS finns nio olika stödinsatser. En av dessa är personlig assistent. En insats som infördes vid årsskiftet 1994 men som har en längre bakgrund än så.

År 1987 togs nämligen första steget mot dagens modell med assistans till personer med extra stort behov. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och idag finns ett system som är mer individanpassat än tidigare. 

Förr fanns inte alternativen

Personer med större psykiska eller fysiska funktionshinder hade ända fram till början av 90-talet inte så många alternativ att välja på gällande stöd och hjälp. Det fanns i princip tre alternativ. Första alternativet var att låta familjen hjälpa till med allt som man behövde få hjälp med. Andra alternativet var gruppbostad och tredje alternativet var beondeservicelägenhet. Men dessa alternativ var knappast bäst i alla lägen. 

Att behöva flytta till en gruppbostad på grund av ett funktionshinder kunde kännas som ett mycket stort steg och många anhöriga tog ett enormt ansvar för att undvika detta steg. Man kunde få hjälp av hemtjänst eller personal från boendeservice men då var man tvungen att tydligt följa deras tider och arbetsschema. 

En nackdel med denna lösning var också att hjälpen nästan enbart var fokuserad på miljön i hemmet. Därmed blev många personer fast i sina hem eftersom det enbart var där som man kunde få den hjälp som behövdes. Man kunde inte ta del av samhällets olika delar och blev relativt bunden till den tid man kunde få hjälp. 

Flera olika ansvariga

Ett annat problem som fanns under denna tid var att flera aktörer var involverade i samma assistans. Det kunde komma en personlig assistent från kommunen för att hjälpa till med vissa sysslor varpå en annan personlig assistent mötte upp på skolan osv. I vissa fall var det hela fem huvudmän som var involverade. 

Adolf Ratzka bröt ny mark

En person som verkligen påverkat utvecklingen och bakgrunden till dagens system med personliga assistent är Adolf Ratzka. Han hade själv stora behov av assistens när han flyttade från Los Angeles till Sverige. I bagaget hade han med sig erfarenheter kring hur man gav assistans i Tyskland och i USA. Han hade sett två helt olika vägar samtidigt som han insett att många med funktionshinder inte kunnat utbilda sig och ta del av samhället på grund av bristen på kompetent assistens. 

Lösningen blev det som kallas för ”Direct Payments” och innebär att du som har behov blir tilldelad en summa som sedan får användas genom att köpa in hjälp. Därmed kan man själv anställa den personlig assistent (eller de assistenter) man trivs med och som kan ge den hjälp som efterfrågas. 

Detta är bakgrunden till att STIL bildas. Ett kooperativ för att prova hur det skulle fungera med personlig assistent utifrån privat regi. Det blev ett pilotprojekt med gott resultat. Ett resultat som är bakgrunden till utvecklingen av dagens system kring personliga assistenter med assistansbidrag. 

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10