Värt att veta om personlig assistans

Värt att veta om personlig assistans

Området personlig assistans kan vara som en snårig djungel, det finns många olika saker man behöver veta, till exempel vad är personlig assistans och vad krävs för att man ska få personlig assistans? Nedan försöker vi lista några frågor och svar som kan komma när personlig assistans kommer på tal. 

Vad är personlig assistans?

Så vad är egentligen personlig assistans? Om du eller någon i din närhet har en så pass omfattande funktionsnedsättning och har behov av någon eller några andra människor som hjälper dig eller personen med olika saker, kan man kvalificera sig till personlig assistans. Syftet är att man ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, och för att göra detta så kan man behöva hjälp från assistenter som finns med dig eller personen delar av dagen eller hela dygnet. Målet är att den som behöver ska kunna leva precis som alla andra. 

Personlig assistans infördes i Sverige år 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (oftast förkortat LSS). I lagen beskrivs nio olika insatser där personlig assistans är en av dessa. Personlig assistans berörs också i Socialförsäkringsbalken i kapitel 51 om assistansersättning. Det stöd du eller personen kan få ska vara individuellt utformat och man har själv rätt att välja vilken eller vilka personer som arbetar som personlig assistenter. Man har också rätt att välja när man får det stödet, hur det ska utföras samt vem som ska vara arbetsgivare för de personliga assistenterna. Personlig assistans kan beviljas av den egna kommunen eller Försäkringskassan. 

Vem kan få personlig assistans?

Man kan ansöka, och förhoppningsvis beviljas, personlig assistans om man är under 65 år och har stora och varaktiga funktionshinder som gör att man behöver hjälp med grundläggande behov. De fem grundläggande behoven är: hjälp med personlig hygien, måltider, av- och påklädning, kommunikation med andra människor samt annan typ av hjälp som kräver stor kunskap om den som har funktionsnedsättningen. 

En bedömning om personen tillhör personkretsarna i LSS kommer först att göras. De tre personkretsarna är: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder som skett utifrån av yttre våld eller kroppslig sjukdom samt personer med andra varaktiga psykiska eller fysiska funktionshinder som inte uppenbart beror på normalt åldrande, om de är stora och innebär betydande svårigheter i det dagliga livet och där det behövs omfattande stöd eller service.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10