Att finna ett seriöst assistansbolag i Sverige

Assistansbehov – Så fungerar det

Det är försäkringskassan och kommunens assistanshandläggare som avgör vilket assistansbehov du har och därmed vilken hjälp och ersättning som ska ges.

Anser de att du har en funktionsnedsättning som berättigar till assistansbehov betalas assistansersättning ut.

Vad krävs för att få assistansersättning?

Det finns fyra punkter som måste vara uppfyllda för att ersättning från Försäkringskassan ska betalas ut. Den utbetalda summan används sedan för att anlita personliga assistenter.

  • Du måste omfattas av LSS
  • Ditt assistansbehov måste grunda sig på en varaktig funktionsnedsättning och bedömas vara av den storleken att minst 20 timmars hjälp behövs varje vecka för att du ska klara av att hantera grundläggande behov. Med detta menas exempelvis påklädnad, äta, duscha m.m.
  • Du får inte vara 65 år eller äldre när ansökan skickas in och därmed bedömning av assistansbehov genomförs.
  • Du måste vara försäkrad inom Sverige, vilket betyder att du kan ta del av det svenska sociala skyddsnätet.

Upp till 20 timmar

Det går att söka om personlig assistens om behovet är under 20 timmar per vecka. I detta fall sker ansökan till kommunen och det är dessa som kan bevilja ansökan.

Över 20 timmar

Är behovet på över 20 timmar är det Försäkringskassan som beviljar ansökningarna samt betalar ut ersättning. Försäkringskassan ser även på ditt övriga assistansbehov och kan därmed bevilja mer hjälp än enbart för de grundläggande behoven.

Hur bevisar jag mitt assistansbehov och ansöker om stöd?

Börja alltid med att kontakta en läkare för att få ett skriftligt utlåtande kring din funktionsnedsättning. I detta utlåtande beskriver även läkaren hur denna nedsättning påverkar dig i ditt vardagliga liv.
Ansök sedan genom att logga in på Försäkringskassan, med BankID, och skicka in en ansökan där läkarutlåtandet bifogas. Det behöver nödvändigtvis inte vara en lång och detaljerad ansökan då detta enbart bör ses en inledande kommunikation med Försäkringskassan. En handläggare kommer sedan att kontakta dig inom sju dagar och boka in ett möte. Mötet kan exempelvis genomföras hemma hos dig. Handläggaren kommer då ha en rad frågor som ska rama in ditt behov.

Förbered dig att presentera ditt behov

Eftersom Försäkringskassan grundar sitt beslut om assistansbehov på mötet med dig kan det vara skönt att vara förberedd på vilka frågor som kommer. Därmed kan du lättare svara på de frågor som kommer och känna dig tryggare i situationen.
Eftersom Försäkringskassan har en mall att utgå ifrån är det identiska frågor för alla. Frågor som är offentliga och som kan laddas ner via Assistanskoll.se. Genom att läsa igenom dessa blir det lättare att förbereda sig på att beskriva sitt behov på ett tydligare sätt.
Vissa frågor handlar om hur lång tid olika moment tar och även där finns det alltså en fördel att vara förberedd. Här kan Assistanskolls Behovsräknare användas som sammanställer behovet för grundläggande hjälp samt övrigt assistansbehov.
Du kan även ha med dig ett ombud vilket kan vara en vän, en släkting eller någon annan person som hjälper dig att bevaka rättigheterna du har till hjälp.

Omprövning av assistansbehov

Tidigare fanns en regel om tvåårsomprövning men detta har tagits bort sedan första april 2018. Det betyder att omprövning av ett beslut enbart kan ske vid ”väsentligt förändrade förhållanden”. Här finns rättspraxis som avgör vad som klassas som ”väsentligt”. Men eftersom det inte är helt lätt att ompröva beslutet så bör man vara noga påläst och förberedd inför bedömningen.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10