Hur går en ansökan till?

Ansökan om assistansersättning består av en ansökningsblankett, läkarintyg och ADL-bedömning som skickas till Försäkringskassan.

  • En vecka efter att Försäkringskassan mottagit din ansökan kommer ett brev med en bekräftelse på att de mottagit din ansökan. I brevet meddelas vem som är handläggare samt hur lång tid handläggningen beräknas ta. Försäkringskassan har 4 månader på sig att behandla din ansökan.
  • Hembesök– Försäkringskassan gör ett hembesök en månad efter att de mottagit din ansökan. På hembesöket går de noggrant igenom ditt hjälpbehov genom att ställa en rad frågor (se frågorna här) Mötet brukar ta ungefär två timmar.
  • Handläggaren sammanställer sedan hjälpbehovet och ansökan skickas vidare till en beslutsfattare som fattar beslut om assistans.
  • Beslutet meddelas dig via brev. Där meddelas om personlig assistans beviljats samt hur många timmar som beviljats.

Om du beviljats personlig assistans och inte har tagit beslut om assistansanordnare är det dags att göra det nu. Du kan välja mellan kommunen, privat bolag eller att själv driva assistansen i ett eget bolag. Ditt beslut ska du sedan meddela Försäkringskassan då det är dit assistansersättningen betalas ut.

Tips vid ansökan om personlig assistans

Ta hjälp! Många assistansbolag har jurister som erbjuder kostnadsfri juridisk expertis. De hjälper dig under hela ansökningsprocessen samt närvarar vid hembesöket med Försäkringskassan. Eftersom juristerna vet exakt hur en ansökan ska formuleras ökar sannolikheten att du får det antal timmar du har rätt till.

En annan fördel med att ta hjälp av ett assistansbolag med ansökan är att du har möjlighet att få ersättningen utbetald retroaktivt från Försäkringskassan. Det är inte möjligt om du först skriver avtal med ett assistansbolag efter det att beslutet om assistansersättning kommit.

Om du fått avslag på din ansökan kan du ta kontakt med kommunen för att eventuellt beviljas assistansersättning från dem. De har inte något krav på att du måste komma upp i 20 timmar per vecka i grundläggande behov.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10