Assistansföretag i Norrköping

Assistansföretag i Norrköping

Personlig assistans kan precis om för vuxna, även beviljas för barn, men det är inte alltid helt enkelt att ansöka och beviljas. I LSS-lagstiftningen beskrivs att den som är berättigad personlig assistans ska kunna uppnå goda levnadsvillkor samt att personen ska ges förutsättningar för att vara självständiga och självbestämmande. Idag är också barnperspektivet ständigt närvarande i diskussioner kring personlig assistans för barn.

Om du ska anlita ett assistansföretag i Norrköping för ditt barn, hur går du då tillväga? I denna text kommer du att kunna läsa mer om detta i syfte att du ska få större kunskap för att göra ett bra val för ditt barn.

Vad innebär personlig assistans för barn?

En personlig assistent ska kunna ge avlösning i omvårdnaden av barnet och ska kunna täcka barnets alla behov. Ett barn ska kunna leva som andra barn i så hög utsträckning som möjligt. Barnet ska därför kunna leva, leka och även utvecklas som andra barn. Det är därför viktigt att finna ett assistansföretag i Norrköping som uppfyller det ni är i behov av. 

Viktigt att barnet får vara med i planeringen

Det är viktigt att barnet själv får vara med i den planering som görs kring den personliga assistansen, dels utifrån sin egen utvecklingsnivå och dels utifrån sina förutsättningar. Ett barnperspektiv och barnkonventionen är starkt framträdande i dessa frågor.

Påverkar hela familjen

Det är också viktigt att poängtera för och att alla familjemedlemmar inser att assistansen kommer att påverka dem och vardagslivet. Detta gör det viktigt att barnets personliga assistans måste kunna anpassas till familjens behov. Det kan också göra det svårt att hitta personliga assistenter som är lyhörda och passar in i familjesituationen.

Föräldraskapet

Den personliga assistenten ska inte ta över ditt föräldraansvar gentemot ditt barn. Däremot kan assistenten faktiskt bli som en slags länk som möjliggör för barnet att komma till dig som en förälder. Tanken är att barnet ska bli självständigt utifrån sin ålder och utvecklingsnivå.

Att välja assistansföretag i Norrköping

Att välja assistansföretag i Norrköping kanske inte uppfattas som helt enkelt. För just barn som är i behov av personliga assistenter kan det kännas extra tufft, eftersom assistenten kommer vara med så mycket i era liv. Därför är det viktigt att finna ett assistansföretag i Norrköping som är lyhörda för just era specifika behov, önskemål och förutsättningar.

Det är också betydelsefullt att den personliga assistansen kan vara individuellt utformad och att assistansföretaget i Norrköping har kunskap och kompetens om den/de funktionsnedsättning/ar som just ert barn har. Att det finns personkemi och en bra dialog mellan familjen och den personliga assistansen är också en viktig del, och kanske inte helt enkelt att få till. Här måste man känna sig fram. Att få referenser från tidigare kunder är också något som kan hjälpa er på vägen.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10