Assistanssamordnare Malmö

Assistanssamordnare Malmö

Sett till hela Skånes län finns det ungefär 170 privata assistanssamordnare. Detta utöver den assistans som erbjuds via kommunerna.

De allra flesta finns i Malmö och många har även verksamhet i orter runt om i Skåne.

En del privata assistanssamordnare är små med enbart någon anställd och ett fåtal brukare. Andra har flera hundra anställda. Vilket som passar bäst beror på behov och vad man själv uppskattar.

Tre olika alternativ

  • Kommunen

Allmän information kring personlig assistans från Malmö kommun hittas på Malmo.se under ”Omsorg-Vård-Stöd”. Ansökan om att få personlig assistans sker via kommunens biståndshandläggare inom funktionsstödsförvaltningen.

På hemsidan framgår även att assistansverksamheten kan bidra med hjälp inom juridiska frågor, kontakt med Försäkringskassan, gode män m.m.

  • Brukarkooperativ

Brukarkooperativ är ett mindre vanligt alternativ men det finns ändå ett par större kooperativ i Malmö att välja på om detta är av intresse.

Dessa kooperativ är uppbyggda som ekonomiska föreningar där alla deltagare äger och driver kooperativet gemensamt. Med stadgar, regler och en styrelse skapas förutsättningarna som krävs för att kooperativet ska bli assistanssamordnaren.

Det är exempelvis inte ovanligt att ett kooperativ ger sina medlemmar tillgång till gemensamma lokaler, aktiviteter och utbildningsmöjligheter. Kravet för att söka sig till ett brukarkooperativ är att det finns ett assistansbeslut från kommunen.

  • Privat företag

De privata företagen har till viss del olika inriktning och flexibilitet. Det kan bland annat skilja mellan hur stor påverkan man som brukare har gällande vilka assistenter som ska jobba, tider som hjälpen ska ges samt vilka utbildningar som de anställda kan behöva genomföra.

En första jämförelse av assistanssamordnare kan ske via kontakt mes oss. I och med att vi förmedlar kontakt mellan brukare och assistansordnare, kan man snabbt få informationen som behövs. Oavsett var i landet man befinner sig kan man genom assistansförmedling få hjälp.

Bli beviljad assistans

För att kunna få assistans krävs att du blivit beviljad assistansersättning. Det är denna ersättning som sedan används för att anlita en assistanssamordnare. Beroende på hur många timmar du behöver hjälp ska ansökan antingen ske till Försäkringskassan eller Malmö kommun.

Försäkringskassan:

Om du omfattas av LSS och har en varaktig funktionsnedsättning som innebär att du behöver hjälp över 20 timmar i veckan med grundläggande behovs ska ansökan ske till Försäkringskassan. Det krävs även att du inte fyllt 65 år.

Kommunen:

Är behovet på mindre än 20 timmar per vecka är det kommunen som ska kontaktas och som därmed avgör om ansökan ska beviljas eller inte. Via kommunen går det även att få ytterligare stöd så som ledsagarservice samt avlösarservice. Kontakta en biståndshandläggare i kommunen för mer information kring hur ansökan sker och vilken hjälp de kan bistå med.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10