Hitta assistansbolag i Göteborg som passar dig

Att beviljas personlig assistans

Den som lider en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som är möjligt. Det är just det som är tanken med att beviljas personlig assistans, att brukare ska få chans att leva på sina egna villkor i den mån det går, i sitt eget hem.

Att på förhand veta om man beviljas personlig assistans kan vara svårt. Lagarna och reglerna kring detta kan ibland vara svåra för en lekman att tolka. Således är det inte ovanligt att man tar juridisk hjälp om ens ansökning nedslås.

Om man tror att man har rätt till personlig assistans kan man göra en ansökan hos kommunen eller Försäkringskassan, beroende på hur mycket hjälp man behöver. Den sistnämnda ansöker du till om du behöver assistans mer än 20 timmar i veckan med grundläggande behov. En prövning kan också ske för andra typer av behov, till exempel umgänge med vänner och släkt, jobba och att syssla med sina fritidsintressen.

För att du ska beviljas personlig assistans behöver du tillhöra personkretsarna i LSS.

En person kan anses tillhöra personkretsarna i LSS om…:

  • … man har autism, ett autismliknande tillstånd eller en utvecklingsstörning. Detta med en diagnos eller annat medicinskt underlag som grund.
  • … man har bestående eller betydande begåvningsmässiga funktionshinder efter skada i hjärnan i vuxen ålder. Kan vara föranlett av såväl kroppslig sjukdom eller yttre våld.
  • … man har varaktiga mentala eller kroppsliga funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Samtidigt är de betydande och gör att personen har svårt att klara av vardagen vilket gör att hjälp behövs.

Så vad får man egentligen hjälp med?

Det finns ett antal grundläggande behov som gör att man kan beviljas personlig assistans, om man har problem med dem. Ett av dem är hjälp med hygienen. Även problem med måltider, att ta på och av sig kläder samt kommunicera med andra är exempel på dessa behov.

Den som beviljas personlig assistans kommer även att ha möjlighet att ansöka om tillfälligt utökad assistans från kommunen. Detta under förutsättningen att den assistans som redan beviljats inte är tillräcklig. Behovet kan till exempel framträda vid en tillfällig sjukdom eller resor – helt enkelt en rad olika situationer där extra hjälp kan behövas. Om behovet visar sig bestående kan en omprövning begäras hos Försäkringskassan.

Som nämnt i inledningen kan du begära omprövning eller överklaga ett beslut du inte finner riktigt. Juridisk hjälp kan i en del fall fås från olika assistanssamordnare, till exempel. Omprövning sker normalt innan överklagan – vilket helt enkelt gör att berörd myndighet ser över beslutet ytterligare en gång.

Om du, även efter en omprövning, inte finner beslutet rätt och riktigt kan du gå till Förvaltningsrätten med en överklagan. Bra att känna till är att det finns en begränsad period som du kan göra detta inom. Om du tycker att även Förvaltningsrätten har tagit ett felaktigt beslut kan du gå vidare med ärendet till Kammarrätten. Därefter kan det finnas möjlighet att överklaga till HFD, Högsta Förvaltningsdomstolen, men det är inte säkert att de tar upp ditt ärende, då särskilda förutsättningar måste råda för detta.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10