Ersättning för personlig assistans

Ersättning för personlig assistans

Ersättning för personlig assistans brukar oftast kallas kort och gott för assistansersättning. Denna ersättning kan man erhålla om man uppfyller vissa villkor,

och avser en ersättning för att anlita egna personliga assistenter.

Villkor som måste uppfyllas för att kunna erhålla ersättning för personlig assistans

Först och främst behöver du, eller den som ansöker om assistansersättning, omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, oftast förkortat LSS. För att ingå i LSS behöver man i sig omfattas av någon av de tre personkretsarna som är:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • ha en betydande och varaktig begåvningsmässig funktionsnedsättning som även uppkommit efter en hjärnskada som i sig orsakats av antingen yttre våld eller en kroppslig sjukdom i vuxen ålder, eller
  • andra stora och varaktiga, antingen psykiska eller fysiska, funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som dessutom ger personen stora svårigheter med att klara sin dagliga livsföring.

För att kunna beviljas assistansersättning behöver du också ha en stor och varaktig funktionsnedsättning som kräver hjälp från andra människor med mer än 20 timmar per vecka. Hjälpen ska också avse de grundläggande behoven som till exempel påklädning, sköta hygien och kommunikation med andra människor. Du kan dock få ersättning även för andra personliga behov i vissa fall. Om hjälpen avser mindre än 20 timmar ansöker man hos kommunen.

Du ska inte heller har fyllt 65 år vid ansökningstillfället, och huvudregeln är att du måste även vara försäkrad i Sverige, även om det finns några undantag.

Hur stor är ersättningen?

I dagsläget är assistansersättningen om 299,90 kronor för varje assistanstimme. Man har möjlighet att ansöka om att beviljas en högre ersättning, men då behöver även påvisa att man har högre kostnader för att kunna beviljas. Den högsta ersättningen som Försäkringskassan kan bevilja är 335,77 kronor per assistanstimme.

Så ansöker du om ersättning för personlig assistans

Du ansöker om assistansersättning direkt hos Försäkringskassan, och enklast är det att sköta det via dina sidor. Du ansöker och lämnar in ett läkarutlåtande som styrker funktionsnedsättningen. Du kommer sedan att bli kontaktad av en handläggare för ett personligt möte där du får beskriva vad du anser dig vara i behov av. Ett beslut på din ansökan kommer inom cirka fem månader. Om du fått ett beviljat beslut får du välja hur din assistans ska anordnas, om du till exempel ska anställa assistenterna själv eller anlita ett privat företag. Om du väljer det sistnämnda brukar de sköta det administrativa kring ersättningen.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10