Hur ett assistansbolag i Blekinge fungerar

Hur ett assistansbolag i Blekinge fungerar

Den personliga assistansen kan anordnas på olika sätt: genom kommunal verksamhet, genom ett kooperativ eller att man är sin egen arbetsgivare. Det finns dock även ytterligare ett alternativ, nämligen att man anlitar ett assistansbolag i Blekinge!

Men hur fungerar ett assistansbolag, hur tjänar de pengar och vad kan man få hjälp med? Nedan kommer du att kunna läsa mer om detta.

Företagsform

Ett privat assistansbolag ägs av privatpersoner där den vinst som uppkommer går antingen tillbaka till ägarna eller återinvesteras i bolaget. Själva företagsformen kan variera från stiftelse till aktiebolag och kan också ingår i större ägargrupper. Hur många kunder olika assistansbolag i Blekinge har varierar från en enda kund till tusentals sådana. 

Avtal

Vissa assistansbolag har uppsägningstid eller bindningstid som regleras i det avtal som man upprättar tillsammans, medan andra bolag inte har någon uppsägningstid alls.

Ekonomisk ersättning

Assistansbolag hanterar den assistansersättningen som du är beviljad. Hur denna hanteras, är olika hos bolagen. Vissa redovisar omkostnaderna och resterande betalas in i företaget medan andra assistansbolag ger dig en regelbunden redovisning av hur ersättningen hanteras. Vissa bolag tar ut en administrationsavgift. Viktigt att notera är att det är assistansbolaget som ansvarar för ersättningen.

Vad kan man få hjälp med?

Förutom att få den hjälp och stöd man behöver enligt LSS, erbjuder vissa assistansbolag i Blekinge andra tjänster, oftast som en tilläggstjänst som kostar extra. Juridisk hjälp är ofta en sådan tjänst, medan det hos vissa företag ingår och är därmed gratis för befintliga kunder. Vissa assistansbolag har specialiserat sig på vissa målgrupper, som till exempel barn eller personer med autism. 

Du kan ta hjälp av en assistansförmedling

Om du har svårigheter med att finna ett assistansbolag i Blekinge som passar just dig och dina behov, kan du ta hjälp av en assistansförmedling som kan hjälpa dig i kontakten med olika bolag. Oftast börjar kontakten med assistansförmedlingen med ett samtal där du får berätta om dig och din livssituation, och därefter hjälper förmedlingen till med att du får kontakt med de assistansbolag i Blekinge som uppfyller dina krav. En assistansförmedling kan också bland annat hjälpa till med att byta assistansbolag, få personlig assistans beviljat eller få hjälp med att rekrytera personal.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10