Hur ett assistansföretag fungerar

Hur ett assistansföretag fungerar

Ett assistansföretag, som ibland också kan kallas för assistansbolag, är ett företag som verkar inom den personliga assistansen för individer som är i behov av det och har fått insatsen beviljad.

Ett assistansföretag kan man beskriva som ett slags kitt mellan hemkommunen och/eller Försäkringskassan och den som är berättigad till personlig assistans, oftast benämnd som brukare. Den personliga assistansen är en insats från Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som oftast förkortas LSS.

Att välja utförare av assistansen

Att välja assistansbolag är ingen enkel sak utan kräver både tid, noggrannhet och eftertanke. Man behöver dels fundera på om den personliga assistansen ska vara kommunal, det vill säga att sin egen hemkommun anordnar assistansen, eller om man vill välja att anlita ett privat företag.

Det finns olika för- och nackdelar och det är upp till den som är berättigad personlig assistans, och eventuellt dennes anhöriga eller andra berörda parter, att välja det som passar behoven, önskemålen och intressena bäst. Man kan också välja att anlita ett kooperativ eller vara egen arbetsgivare åt sina egna assistenter.

Det som dock är väldigt viktigt att tänka på är att det asssistansbolag man väljer, har de tillstånd som krävs för att få bedriva verksamheten. Assistansbolaget ska genom tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, påvisa god kvalitet med mera.

Olika arbetsuppgifter

Ett assistansföretag kan ha olika slags arbetsuppgifter och även drivas på olika sätt. Vissa assistansbolag tar hela arbetsgivaransvaret för de personliga assistenter som är anställda. Den individ som är assistansberättigad, brukaren, är arbetsledare för assistenterna. Denna typ av uppdelning passar perfekt för dig som inte vill ha hela ansvaret, utan du betalar istället en avgift till assistansbolaget för att de ska ha det specifika uppdraget som också brukar inkludera ekonomi- och redovisningsområdet. Det finns givetvis ett avtal mellan brukaren och assistansbolaget som reglerar vad som ska göras och så vidare.

Andra assistansbolag “låter” dig vara arbetsgivare åt dina egna assistenter men sköter istället allt det administrativa arbetet åt dig, givetvis mot en avgift. På detta sätt kan du ta ett utökat ansvar men slipper ändå till exempel löner och redovisning till Försäkringskassan. Det finns också assistansbolag som erbjuder tjänster som kombinerar dessa olika arbetsuppgifter.

Om man har en anhörig som man bor tillsammans med som anställd personlig assistent, får man inte vara arbetsgivare åt denne. Då kan man istället anlita ett assistansbolag som arbetsgivare, vilket då också inkluderar ekonomi- och redovisningsansvar.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10