Personlig assistans för barn i Malmö

Personlig assistans för barn i Malmö

Att beviljas personlig assistans i Malmö, görs på samma kriterier oavsett om det är ett barn eller en vuxen person som ska beviljas assistans. Precis som vuxna behöver barnet omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Barnet behöver även ha en funktionsnedsättning som innefattar stora svårigheter med det dagliga livet, behöva hjälp med de grundläggande behoven samt bor och vara försäkrat i Sverige. Är barnet i behov av hjälp med de grundläggande behoven med mindre än 20 timmar per vecka ansöker man om personlig assistans hos Malmö kommun, i annat fall, alltså vid mer än 20 timmar, ansöker man om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Däremot skiljer sig den personliga assistansen åt för ett barn eftersom man även tittar på föräldraansvaret i utredningen och tar hänsyn till det när beslut om insatsen ska fattas. Man kan också anse att det är viktigt att barnperspektivet finns med när man talar om personlig assistans i Malmö.

En personlig assistans för ett barn påverkar givetvis inte heller bara barnet, utan även hela familjen med föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar.

Vad innebär föräldraansvar?

Det så kallade normala föräldraansvaret innebär att man tittar på hur mycket och vilken typ av hjälp som barnet hade varit i behov av om barnet inte haft sin funktionsnedsättning. Detta är alltså något som Försäkringskassan bedömer i sin utredning och beslut om personlig assistans.

Det finns svårigheter med att göra en korrekt bedömning av föräldraansvaret då varje barn är en individ och alla barn är olika på sitt sätt, oavsett om barnet har en funktionsnedsättning eller inte. Det är därför viktigt med tydlighet i de roller som finns i ett barns liv, där till exempel uppfostran av barnet givetvis är en förälders roll. Den personliga assistentens roll är att ge stöd och hjälpa barnet det som denne inte klarar på grund av sin funktionsnedsättning. Även föräldern får stöd och avlastning i det som inte ingår i det normala föräldraansvaret.

Det kan knappt ha undgått någon om Försäkringskassan tolkning av den nuvarande lagen och som påverkat barn i den omfattningen att de helt eller delvis har förlorat sin personliga assistans i Malmö. Men alldeles nyligen kom faktiskt nyheten om att barn som är i behov av hjälp med andning och sondmatning kommer att kunna beviljas personlig assistans, då det från och med 1:a juli 2019 ska ses som ett grundläggande behov.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10