Personlig assistans i Norrköping

Personlig assistans i Norrköping

Personlig assistans är en av de tio insatserna i Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, oftast förkortat och benämnt som LSS. Insatsen kom till den 1:a januari 1994.

De tio insatserna i LSS är, förutom personlig assistans, bland annat ledsagarservice, daglig verksamhet för vissa, korttidstillsyn för ungdomar över 12 år samt avlösarservice i hemmet.

LSS är en så kallad rättighetslag. Det innebär att till skillnad från Socialtjänstlagen, SoL, ska individen uppnå en god levnadsnivå, istället för en skälig levnadsnivå som i SoL. Syftet med personlig assistans i Norrköping är att individen ska kunna leva så självständigt som möjligt och kunna leva ett liv som andra människor som inte har någon form av funktionsnedsättning med hjälp av sin/a assisten/er. Två begrepp som är väldigt viktiga för individen är brukarmedverkan och inflytande, då det är viktigt att hjälpen anpassas utifrån individens behov, intressen och önskemål. Individen ska också ha inflytande och bestämma så långt det går, vilka personer som ska vara dennes personliga assistenter.

Kriterier för att kunna beviljas personlig assistans i Norrköping

För att kunna beviljas insatsen personlig assistans måste man vara yngre än 65 år, i annat fall hänvisas man till hemtjänst enligt SoL. Det spelar ingen roll om det är ett barn eller en vuxen som ansöker, utan man kan ha rätt till insatsen oavsett ålder, förutom då att vara yngre än 65 år.

Man måste även ha behov av hjälp för de fem grundläggande behoven som är: hjälp kring den personliga hygienen, hjälp vid måltider, på- och avklädning, hjälp vid kommunikation med andra människor samt annan hjälp som gör att den som hjälper måste ha kompetens och kunskap om individen och dennes funktionsnedsättning.

När dessa två kriterier har uppfyllts så att säga, sker en bedömning om individen också tillhör en av de tre personkretsarna inom LSS. Detta är också ett kriterium för att kunna beviljas personlig assistans i Norrköping. De tre personkretsarna är individer som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, individer med en kvarstående funktionsnedsättning efter en hjärnskada som uppkommit i vuxen ålder och som orsakats av antingen yttre våld eller en kroppslig sjukdom samt individer som har andra bestående psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar som inte beror på ett normalt åldrande. Funktionsnedsättningarna måste även vara stora och orsaka stora svårigheter i den dagliga livsföringen för individen.

Man ansöker om personlig assistans hos kommunen om hjälpen avser mindre än 20 timmar per vecka, och hos Försäkringskassan om det är mer än 20 timmar per vecka som man är i behov av hjälp.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10