Personlig assistans Malmö

Personlig assistans Malmö

Dagens LSS-lagstiftning om personlig assistans och andra insatser enligt lagen, kom till redan 1994. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Handikappreformen som kom till 1994 syftade till att personer med stora och varaktiga funktionshinder skulle tillförsäkras en god levnadsnivå. Målet med reformen var att dessa personer skulle få förutsättningar att leva som andra människor utan funktionshinder, få en ökad delaktighet och inflytande över sitt eget liv och även leva ett så aktivt liv som möjligt.

I LSS finns det tio olika insatser som den enskilde kan beviljas, och personlig assistans är en av dem. För att beviljas någon av de tio insatserna behöver den enskilde också uppfylla vissa krav, framförallt behöver man tillhöra en av de tre personkretsarna i LSS. De tre personkretsarna är personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, personer med ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder som uppstått av en hjärnskada i vuxen ålder – och som beror av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på ett normalt åldrande – och som är stora och betydande och som kräver stort behov av stöd eller annan service.

Att ansöka om personlig assistans i Malmö

Om man är i behov av personlig assistans ansöker man om denna insats antingen hos kommunen eller Försäkringskassan. De grundläggande behoven är hjälp vid den personliga hygienen, hjälp vid måltider, av- och påklädning, kommunikation med andra människor samt annan hjälp som kräver en ingående kunskap om den enskilde och dennes funktionshinder.

Om man har behov av hjälp med de grundläggande behoven med upp till 20 timmar ansöker man hos kommunen, i detta fall Malmö Stad. Om behovet av hjälp däremot överstiger 20 timmar ansöker man direkt hos Försäkringskassan. Där får man genomgå en så kallad assistansbedömning för att se om man har rätt till insatsen man ansöker om, och även ersättningen som kallas för assistansersättning, dock tillkommer fler krav än den som ansöker om mindre än 20 timmar.

Om man får sin ansökan beviljad ska man välja assistansanordnare eftersom den personliga assistansen i Malmö kan ordnas och utföras på olika sätt. Det är den enskilde som har beviljats insatsen som själv får och bör bestämma hur assistansen ska ordnas. Man kan till exempel välja den egna kommunen, ett brukarkooperativ, ett privat assistansbolag eller i egen regi, det vill säga att man blir sin egen arbetsgivare för de assistenter som man vill anställa.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10