Personlig assistans Norrköping

Personlig assistans Norrköping

Personlig assistans är en av de tio insatser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, oftast förkortat LSS. För att kunna beviljas denna insats och erhålla assistansersättning från Försäkringskassan

behöver man uppfylla vissa grundkrav som till exempel krav på att du ingår i en personkrets i LSS, krav på boende och ålder samt krav på att man har behov av hjälp med sina grundläggande behov 20 timmar eller mer per vecka. Har man behov av hjälp med mindre än 20 timmar per vecka ansöker man om insatsen hos kommunen, och kan då beviljas personlig assistans i Norrköping. Man kan dock inte erhålla ersättning i form av assistansersättning.

Så förbereder du dig inför din assistansbedömning

För att se om du har rätt till assistansersättning från Försäkringskassan görs först en assistansbedömning. Efter du ansökt om personlig assistans i Norrköping hos Försäkringskassan, kommer en handläggare därifrån att kontakta dig och boka in ett personligt möte. Mötet kan ske hos dig eller på ett kontor hos Försäkringskassan, det bestämmer du helt själv. Du har också möjlighet att ta med dig någon på mötet som till exempel en familjemedlem, nära vän eller ett ombud som kan hjälpa till att framföra din talan. Om du är i behov av tolk så kan handläggaren boka en sådan till ert möte.

Att vara väl förberedd för din assistansbedömning är alltid bra och det är bra om dina intyg som styrker ditt behov av hjälp är aktuella. Relevanta intyg är till exempel intyg från läkare, arbetsterapeut eller liknande. På senare år har riktlinjerna kring personlig assistans i Norrköping och grundläggande behov blivit striktare. Som hjälp kan du själv räkna ut antalet minuter och timmar för ditt hjälpbehov.

På själva mötet samtalar du och handläggaren om vilken hjälp du är i behov av och även hur många timmar du är i behov av. Som hjälp för handläggaren har denna med sig ett formulär med olika typer av frågor och områden som gås igenom. Det är bland annat din social situation, boendesituation, hjälp kring de grundläggande behoven, eventuellt ingående kunskap som krävs, hemliv, arbete/studier, fritids- och samhällsaktiviteter samt eventuellt föräldraskap.

Efter detta samtal gör handläggaren en bedömning av det som framkommit i samtalet och den utredning som görs. Sedan tar en beslutsfattare själva beslutet utifrån bedömningen och utredningen. Ett beslut om personlig assistans och assistansersättning kommer oftast inom fem månader men det kan ta längre tid i vissa fall.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10