Personlig assistans

Personlig assistans

Personlig assistans kan man ansöka om, om man är under 65 år och har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och då är i behov av hjälp med de fem grundläggande behoven som är hjälp med personlig hygien, hjälp vid måltider, hjälp vid på- och avklädning, hjälp att kommunicera med andra människor samt annan hjälp som kräver en kunskap om individen och dennes funktionsnedsättning.

Man behöver också tillhöra en av de tre personkretsarna i LSS, lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet är att den som är i behov av hjälp ska leva ett så självständigt liv som möjligt och målet är att man ska kunna leva som alla andra människor. Hjälpbehovet kan vara från några timmar till dygnet runt.

Personlig assistans skiljer sig åt om personen som är i behov av assistansen är vuxen eller ett barn. Nedan beskrivs detta närmare.

Personlig assistans för vuxna

Vissa sjukdomar som till exempel multipel skleros, MS, som är en neurologisk sjukdom som drabbar centrala nervsystemet, och stroke som är en blodpropp eller en blödning i hjärnan, kan medföra sådana funktionsnedsättningar efteråt, att man är i behov av personlig assistans. Man kan också ha fått en förvärvad hjärnskada, vilket innebär en skada som inte är medfödd eller uppstod när man var barn. Skadan kan istället bero på till exempel stroke, tumör eller yttre våld, och kan ge konsekvenser i form av påverkan på till exempel rumsuppfattning, balans, personlighet eller språk. 

Dessa kan leda till att man som drabbad är i behov av hjälp från andra för att klara sig och sina personliga behov och då kan man ansöka om personlig assistans. 

Personlig assistans för barn

Barn med någon form av funktionsnedsättning har rätt att leva så likt andra barn utan funktionsnedsättning i samma ålder, som möjligt. Det finns idag ingen nedre åldersgräns för att ha rätt till personlig assistans. För att ha rätt till personlig assistans kan barnet till exempel ha autism eller autismliknande tillstånd, intellektuell funktionsnedsättning eller cerebral pares, CP, som betyder förlamning genom hjärnskada och är ett samlingsnamn för störningar i muskelkontrollen.

Livet med dessa sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan variera mycket från person till person och behovet av stöd kan således variera mycket. Att vara personlig assistent till ett barn med kognitiva svårigheter kan till exempel vara mer komplext än att vara assistent till ett barn som enbart har en fysisk funktionsnedsättning, och i båda fallen krävs det givetvis kunskap om barnet och dennes funktionsnedsättningar. 

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10