Så beviljas personlig assistans i Skåne

Så beviljas personlig assistans i Skåne

Personlig assistans kan beviljas till människor som är i stort behov av hjälp kring olika saker i sitt dagliga liv och kring de grundläggande behoven.

Dessa grundläggande behov är till exempel hjälp med personlig hygien, vid måltider eller att kunna kommunicera med andra människor.

Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen personlig assistans ska vara individuellt utformat och ska ges av ett begränsat antal personer. Det ska öka brukarens möjligheter till ett självständigt liv och att i så stor utsträckning som möjligt kunna leva som andra människor utan funktionsnedsättning. Insatsen ska också grundas på brukarens självbestämmanderätt, delaktighet och integritet.

Att beviljas personlig assistans i Skåne

För att kunna beviljas personlig assistans i Skåne behöver man som brukare, som benämningen oftast är på den som är berättigad assistans, uppfylla olika slags krav. Förutom att man ska vara i behov av hjälp kring sina grundläggande behov, behöver man också tillhöra en av de tre personkretsarna inom LSS och vara under 65 år.

Om man har behov upp till 20 timmar i veckan ansöker man hos i den kommun man bor, och handlar det mer om 20 timmar per vecka gör man det hos Försäkringskassan. När man ansökt sker en assistansbedömning där en handläggare tittar och utreder om man kan beviljas personlig assistans i Skåne eller inte.

Beroende på om man ansöker om personlig assistans i Skåne hos kommunen eller Försäkringskassan, skiljer sig både utredning och handläggningsregler sig åt. Det är till exempel så att handläggare på kommunen inte följer Försäkringskassans vägledning, och Försäkringskassan följer till exempel inte de föreskrifter och allmänna råd som kommer från Socialstyrelsen. Om man inte beviljas personlig assistans har man alltid rätt att överklaga beslutet.

Assistansersättning

Om man beviljas personlig assistans, kan man också erhålla assistansersättning från Försäkringskassan, och det är också dem som utreder och beslutar om ersättningen. Man kan endast få assistansersättning om man använder denna till att köpa sina egna personliga assistenter med eller för att ge lön till sin egna anställda personliga assistenter.

Vartannat år sker en omprövning av ersättningen, eller om förhållanden har ändrat sig på ett väsentligt sätt. Det Försäkringskassan då tittar på är att de tar återigen ställning till om man tillhör någon av de tre personkretsarna samt tittar på ens behov, både grundläggande och personliga. Försäkringskassan ansvarar dock inte för att följa upp insatsernas kvalitet eller om brukaren tillförsäkras goda levnadsvillkor i omprövningen, utan det är kommunens ansvar.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10