Vad personlig assistans i Bohuslän kan innebära för dig

Vad personlig assistans i Bohuslän kan innebära för dig

Man kan som individ beviljas en insats som faller inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) om man uppfyller vissa krav.

I denna text kan du läsa mer om vad personlig assistans i Bohuslän kan innebära för dig.

Vem kan beviljas personlig assistans i Bohuslän?

Som sagt, det finns en hel del villkor man ska uppfylla för att man ska kunna beviljas insatsen personlig assistans. Du behöver dels vara under 65 år, dock kan även barn erhålla insatsen. Om du beviljats innan du fyllt 65 år får du även ha stödet kvar men antalet timmar kan inte utökas.

Du behöver också tillhöra en av de tre personkretsarna. Om du tillhör en sådan, kommer en bedömning ske av dina grundläggande behov, inte annars. De tre personkretsarna baseras på olika slags funktionsnedsättningar som kan ha berott på olika saker. Du som ansöker om insatsen personlig assistans i Bohuslän ska behöva hjälp med de grundläggande behoven.

Vad kan personlig assistans i Bohuslän hjälpa dig med?

Om du beviljas insatsen betyder det att du är i behov av hjälp kring de grundläggande behoven. Dessa behov är bland annat på- och avklädning, kommunikation med andra människor, hjälp vid matintag och hjälp kring hygienen. Om du har rätt till personlig assistans i Bohuslän, kan det innebära att du även kan få assistans för andra behov som du kanske har. Dessa behov kan till exempel vara fritidsaktiviteter, utöva ett arbete, utöva föräldraansvar för ditt/dina barn och vara delaktig i samhället.

Syftet med insatsen är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta sker då med hjälp av personliga assistenter som hjälper dig hela eller delar av dygnet. Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka ansöker du hos Försäkringskassan, annars är det hos din egen kommun som du ansöker hos.

Individuellt utformat

Den personliga assistansen i Bohuslän ska vara utformat så att det passar dig och dina förutsättningar, livssituation, önskemål och behov. Du har rätt att själv välja vem eller vilka som ska arbeta med eller för dig som dina personliga assistenter. Du väljer också helt själv när stödet som den eller de personliga assistenterna ger dig, ska ske, på vilket sätt det ska utföras och även vem som ska vara den som är arbetsgivare för de personliga assistenterna. Det finns flera olika sätt på hur man kan anordna sin personliga assistans i Bohuslän.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10