Vem som kan beviljas personlig assistans i Uppland

Vem som kan beviljas personlig assistans i Uppland

Att bli beviljad personlig assistans i Uppland är en process som kan vara komplicerad och ta tid. Det är långt ifrån alla som ansöker om personlig assistans som beviljas denna insats, eftersom man behöver uppfylla vissa krav.

Vem kan beviljas personlig assistans?

Det första som man måste komma underfund med, är vem som egentligen kan komma att beviljas personlig assistans i Uppland. Det finns nämligen en del “krav” som man måste uppfylla. Dels måste den sökanden vara under 65 år, och dels måste sökandens funktionsnedsättningar vara så pass stora och varaktiga att sökanden har behov av hjälp med sina grundläggande behov. Både barn och vuxna kan beviljas personlig assistans i Uppland. Sökanden behöver också vara försäkrad i Sverige.

Sökanden måste också tillhöra en av de tre personkretsarna i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för att beviljas personlig assistans i Uppland. De tre personkretsarna avser personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, betydande och varaktiga begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som uppkommit efter en hjärnskada i vuxen ålder utifrån våld eller sjukdom samt personer med andra typer av bestående funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande. Funktionsnedsättningarna måste då också vara betydande och orsaka stora svårigheter i den dagliga livsföringen. De grundläggande behoven som sökanden måste vara i behov av hjälp med är till exempel hjälp kring måltider, personlig hygien och kommunikation.

Vilka beviljar personlig assistans?

Om sökanden av personlig assistans i Uppland har behov av hjälp med sina grundläggande behov med mer än 20 timmar per vecka, är det Försäkringskassan som beviljar insatsen. Om tiden understiger 20 timmar per vecka, är det istället kommunen som kan bevilja personlig assistans.

Om man har beviljats insatsen med mer än 20 timmar per vecka, kan man också beviljas tid för till exempel städning, inköp och för att utöva sina fritidsintressen med hjälp av personliga assistenter. Man kan också beviljas personlig assistans i Uppland för väntetid, beredskap och dubbel assistans.

Att söka assistansersättning

Sökanden ansöker hos Försäkringskassan, eller hos kommunen direkt om hjälpbehovet bedöms understiga 20 timmar per vecka. När man ansöker hos Försäkringskassan sker en assistansbedömning, där en handläggare träffar den sökanden och pratar om dennes situation och behov av hjälp. Det krävs också medicinska och andra relevanta underlag där diagnoser och hjälpbehov beskrivs för att utredningen och bedömningen ska bli så korrekt som möjligt. Det första som prövas är om sökanden ingår i någon av de tre personkretsarna, om inte så prövas inte ansökan om personlig assistans. Myndigheten beslutar efter bedömningen hur många timmar som kan beviljas.

Kontakta oss för en oberoende och kostnadsfri rådgivning

Ring 020-19 10 10

... eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Vi behandlar era uppgifter under sekretess och kontaktar dig inom kort och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig.

Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy och Terms of Service gäller.

Assistansförmedling - Vi hjälper dig hitta rätt assistansbolag


Ring och ställ en fråga om assistans
020-19 10 10